Иванка Шалапатова: Когато каузата ти е щастливото детство, всичко е възможно в България

Ултрамаратонецът Краси Георгиев – наръчник за оцеляване, триумф на волята или как да се надскочиш – втора част
August 23, 2022
Адрияна – градската среда й е лична кауза
January 19, 2023

„Инвестициите в ранно детско развитие носят над 10 пъти възвръщаемост”

Вече 30 години Иванка Шалапатова, директор на фондация „За Нашите Деца”, е посветена на ранното детско развитие в семейна среда, изпълнена с любов, уважение и позитивно отношение. Тя счита, че само по този начин ще имаме хармонично общество и силни лидери. Убедена е, че „когато работиш прозрачно и каузата ти е щастливото детство, всичко е възможно в България”.

безплатна

подкрепа

От самото си създаване, дейността на фондацията е фокусирана върху превенцията на изоставянето на деца. Днес социални работници на организацията си сътрудничат с родилни отделения в болници в София и в Пловдив. При сигнал, че има опасност родители да изоставят детето си, служителите на фондацията до час са на място. С пристигането си започват работа с родителите, оказват им нужната помощ и подкрепа, така че да не стигнат до решението да изоставят детето си. „Нашата успеваемост в такива случаи е над 90%”, казва г-жа Шалапатова.

Фондацията стопанисва два комплекса, в които се предоставя безплатно подкрепа в първите и най-важни години от живота на всяко дете – тогава все още не е късно да се предотврати изоставянето, да се компенсира забавянето в развитието и да се преодолеят предизвикателствата. „Мисля, че за много родители е ясно, че да имат достъп безплатно до услугата на логопед, на психолог е изключително полезно. Това стана лукс в България. Така че под покрива на комплекса за ранно детско развитие и в София, и в Пловдив, хората могат да намерят подкрепа без въобще да се притесняват за финансовата част”.

всеки от двата комплекса

обединява 5 центъра

Всеки от двата комплекса обединява 5 центъра, които работят в тясно сътрудничество и предоставят специализирана подкрепа, съобразена с нуждите на децата и родителите. В комплексите за ранно детско развитие освен пряка работа с деца с увреждания и трудности в развитието и подкрепа на семейства в уязвимо положение, се организират и обучения за кандидат-осиновители, за приемни семейства, както и за превенция на насилието, развитие на родителския капацитет и др.

Непосредствено до комплекса на фондацията в София, на ограда разстояние, е Детската къща. Постъпването в нея е само за деца под полицейска закрила, т.е. преживели насилие. Фондация „За Нашите Деца” подкрепя и близо 40 приемни семейства в София и в Пловдив.

деца под полицейска

закрила

Иванка Шалапатова смята, че няма да се постигне устойчива промяна за децата в риск, ако гражданските организации продължат да канят хората просто да даряват ресурси. Дарителите трябва да бъдат активни партньори в промяната. Ролята на бизнеса е значима, смята г-жа Шалапатова, защото е в същата екосистема. „Не може да има успешна компания, ако няма щастливи семейства и деца”.

И въпреки че през годините се направи много по отношение на социалните услуги и закрилата на децата, все още се случва периодично да ни стряскат новини за изоставени деца. Защо? Иванка Шалапатова си спомни за думите на колега от западна страна. Преди време й казал, че за жалост трябва да преживеем такива кризисни случаи, за да може да се събудим като общество.

„Знаете ли, че когато аз взех решението да отдам живота си на социалната дейност в България, имаше 38 000 деца в домове. Можем ли сега да си представим като общество тези 24-годишни млади хора, 38 000 на брой, как е започнал техният живот в тези 3 до 5 години? Дали са чували името си в тези домове?”, изтъква г-жа Шалапатова взаимосвързаните процеси. Тя повдига въпроса за семейството като ценност. Това е единственият цивилизован старт, който ние сме длъжни да дадем на всяко българско дете. „Всяко дете заслужава да бъде щастливо и всичко е възможно и в България”.

Иванка Шалапатова е четвъртият герой във видео поредицата на IspireHope, стартирана от Dir.bg и “Спортс Мениджмънт България” с идеята да представят хора, които чрез личния си опит и усилия вдъхновяват другите и допринасят за положителната промяна в средата, в която живеем.

Първата окриляваща история в поредицата бе на винаги усмихнатия и изпълнен с надежда Димитър Марианов, който надскочи всякакви предразсъдъци, за да живее мечтата си. Той изпълни песента “Само ако бях” с идола си Йонислав Йотов-Тото от група “СкандаУ”.

Второто видео от поредицата “Героите на InspireHope” бе за Десислава Николова – майка на две деца и служител на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”. От 2015 г. досега чрез проекта си “Подари щастие” тя е събрала дарения за кувьози и съпътстваща техника за над 150 000 лева, а над 1000 жени за заченали, следвайки съветите в книгата й.

Третото видео, представено в две части, е с писателя Иво Иванов, който казва за себе си, че е просто “пощальон” – изпраща към България разтърсващите истории, на които попада, с надеждата да достигнат тези, имащи нужда от тях. За много от читателите си той е тъкмо писателят, който помага на Бялата лястовица да достигне до необходимата дестинация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *